Česká neurologická společnost
Sekce neuromuskulárních chorob ČNS

Slovenská neurologická spol’očnosť
Sekcia pre neuromuskulárne ochorenia

Neurologická klinika MU a FN Brno

Kredity

Kongres bude zahrnut do postgraduálního vzdělávání lékařů podle Stavovského předpisu ČLK č. 16 a bude ohodnocen 10 kreditními body ČLK.

Sestry budou ohodnoceny kredity podle formy účasti.