Česká neurologická společnost
Sekce neuromuskulárních chorob ČNS

Slovenská neurologická spol’očnosť
Sekcia pre neuromuskulárne ochorenia

Neurologická klinika MU a FN Brno

Abstrakta

Zasílání abstraktů do 25.3.2016
Zasílání abstraktů bylo uzavřeno!

V případě vašeho zájmu o aktivní účast prosíme o dodržení níže uvedených pokynů pro přípravu a vyhotovení abstraktu. Budete-li mít jakékoliv dotazy, obraťte se na sekretariát kongresu.
Abstrakt odešlete nejpozději do 25.3.2016. Před zasláním abstraktu prosíme o vaši registraci on line formou. Obratem obdržíte registrační číslo, které je současně potvrzením o Vaší účasti na kongresu, a které použijte při zaslání abstraktu.
Počet přednášek je omezen a převážná většina sdělení (kromě didaktických přednášek projednaných s organizátory) bude prezentována formou e-posterů.

Pokyny k přípravě abstraktu

Abstrakt zašlete ve formátu MS Word Document (*.doc) nebo Rich Text File (*.rtf) dle těchto instrukcí:

RozsahA4 (cca 2000 znaků s mezerami)
Okrajevšechny 25 mm (základní nastavení)
Typ písmaArial / Times New Roman
Řádkování1
Text - velikost písma12
Název abstraktuzarovnání vlevo, tučně, velkými písmeny, velikost písma 14
Autor (autoři)zarovnání vlevo, prezentujícího autora podtrhnout, označit příslušnost autorů k pracovištím, napsat celá jména nebo jen zkratky (např. Novák Jan nebo Novák J.)
Pracovištězarovnání vlevo, označit příslušnost autorů k pracovištím
Hlavní textzarovnání vlevo
Obrázkydobrá kvalita, standardní formáty (JPG, GIF, BMP,...)

Název abstraktu, autory, pracoviště a hlavní text oddělte prázdným řádkem.

Délka abstraktu - pouze 1 strana !!
Oznámení o zařazení přednášky nebo e-posteru do odborného programu Vám bude zasláno e-mailem do 1.4.2016.

ZASLÁNÍ ABSTRAKTU


Soubor
Vaše registrační číslo
Příjmení a jméno
Sekce
Preferovaná forma prezentaceHlavní téma


E-mail