Česká neurologická společnost
Sekce neuromuskulárních chorob ČNS

Slovenská neurologická spol’očnosť
Sekcia pre neuromuskulárne ochorenia

Neurologická klinika MU a FN Brno

pořádají společný česko-slovenský

Neuromuskulární kongres

27. neuromuskulární sympozium
XVII. konferencia o neuromuskulárnych ochoreniach

5. – 6. května 2016
Hotel Voroněž I, Křížkovského 47, Brno

Spolupořadatel OSL ČLK Brno-město