ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA

Příjmení
Jméno
Tituly před jménem MUDr., Bc., Mgr., Ing., RNDr.,
PhDr., prof., doc., MVDr.
Tituly za jménem PhD., CSc., DiS. DrSc.,
Instituce
Oddělení
Ulice
Město
PSČ
Stát
Telefon
Stravovací omezení
E-mail

Účast: Pasivní Aktivní
Název přednášky:
Autoři a spoluatoři:

do 31.7.2018po 31.7.2018na místě
Lékaři 1 400 Kč 1 600 Kč 1 900 Kč
Sestry 700 Kč 900 Kč 1 100 Kč

Způsob platby:

Poznámka:

Registrací na akci udílíte souhlas se zpracováním osobních údajů uvedených v registračním formuláři ve spojení s Vaší účastí na pořádané akci. Požádat o vymazání Vašich osobních údajů z databáze můžete zasláním požadavku na e-mailovou adresu conference@ta-service.cz.