KontaktyTA-SERVICE s.r.o.
Hlinky 48, 603 00 Brno, Tel. +420 543 211 134
www.ta-service.cz

Mgr. Ivana Tarabová (firemní účast)
tarabova@ta-service.cz

Bc. Šárka Havelková (účastníci)
+420 724 873 959
conference@ta-service.cz