TA-SERVICE s.r.o. pořádá

Kontakty

Organizační sekretariát

TA-SERVICE s.r.o.
Hlinky 48, 603 00 Brno

Účastníci: Bc. Šárka Havelková
E-mail: conference@ta-service.cz

Partneři, vystavovatelé: Ing. Zdeňka Šturalová
E-mail: sturalova@ta-service.cz

Vedení společnosti: Mgr. Ivana Tarabová
E-mail: tarabova@ta-service.cz

Tel. +420 543 211 134
www.ta-service.cz