Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupím-li na stránky určené převážně pro odborníky.

TA-SERVICE s.r.o. pořádá
14. - 15. října 2021 Univerzitní kino Scala, Moravské náměstí 3/127, Brno

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA

Registrace na výukový seminář Kognitivní poruchy a demence XVII 2020 byla uzavřena

Příjmení
Jméno
Hodnosti a tituly před jménem
Tituly za jménem
Instituce
Oddělení
Ulice
Město
PSČ
Stát
Telefon
Fax
E-mail

Účast: aktivní pasivní

Registrační poplatekCena
Lékař 1 500 Kč / 60 EUR
Student 500 Kč / 20 EUR

Poznámka: