Sekce pro diagnostiku a léčbu bolesti hlavy při ČNS, ČLS JEP
Společnost pro studium a léčbu bolesti ČLS JEP
pořádají

Kontakty

Organizační sekretariát
TA-SERVICE s.r.o., Hlinky 48, 603 00 Brno
Kontakt:

Bc. Lenka Hladká – účastníci
e-mail: conference@ta-service.cz

Bc. Zdeňka Šturalová – firemní účast
e-mail: sturalova@ta-service.cz

Mgr. Ivana Tarabová – vedení společnosti
e-mail: tarabova@ta-service.cz

Tel.: +420 543 211 134

www.ta-service.cz