Sekce pro diagnostiku a léčbu bolesti hlavy při ČNS, ČLS JEP
Společnost pro studium a léčbu bolesti ČLS JEP
pořádají


Záštitu nad konáním sympozia převzalihejtman Jihomoravského kraje JUDr. Bohumil Šimek

primátor Statutárního města Brna Ing. Petr Vokřál

rektor Ostravské univerzity prof. MUDr. Jan Lata, CSc.